Định Vị Bưu Phẩm

 Dịch vụ hỏa tốc đường bộ Noibaiex Post là gì?

Dịch vụ hỏa tốc đường bộ nằm trong nhóm giải pháp “kết nối nhanh” của Noibaiex Post. Dịch vụ giúp vận chuyển hàng hóa, tài liệu trực tiếp tới 21 trung tâm/tỉnh thành phố lớn nhất trên Toàn quốc với thời gian nhanh hơn so với dịch vụ vận chuyển đường bộ thông thường từ 1 – 2 ngày.
Danh sách các tỉnh thành khai thác dịch vụ giao hàng hỏa tốc đường bộ
 
Trường hợp, bạn gửi hàng từ các văn phòng giao dịch của Noibaiex Post tại Hà Nội, dịch vụ chuyển phát hỏa tốc đường bộ sẽ hỗ trợ gửi tới các tỉnh:
- Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Quảng Bình
- Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa
- Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh
- Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu
- Tp. Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Khánh Hòa

Trường hợp, bạn gửi hàng từ các văn phòng giao dịch của Noibaiex Post tại Đà Nẵng, dịch vụ chuyển phát hỏa tốc đường bộ sẽ hỗ trợ gửi tới các tỉnh:

- Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh
- Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa
- Quảng Ngãi, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Quảng Bình
- Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu
- Bình Phước, Bình Thuận, Nha Trang, Bình Định

Trường hợp, bạn gửi hàng từ các văn phòng giao dịch của Noibaiex Post 
tại Hồ Chí Minh, dịch vụ chuyển phát hỏa tốc đường bộ sẽ hỗ trợ gửi tới các tỉnh:
- Bình Dương, Đồng Nai
- Bình Phước, Bình Thuận, Nha Trang
- Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên
- Hà Nội, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa
- Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh