Định Vị Bưu Phẩm

 DỊCH VỤ PHÁT HẸN GIỜ

Là dịch vụ mà người gửi yêu cầu Noibaiex Post phát vận đơn đúng một thời điểm cụ thể hoặc trước một thời điểm cụ thể nào đó.
Giá cước từ 30,000 - 130,000 VNĐ (tùy thuộc vào khoảng cách giao hàng và trọng lượng hàng hóa) cho dịch vụ Phát hẹn giờ. Dịch vụ này giúp Quý khách dễ dàng đáp ứng những yêu cầu đặc biệt về thời điểm nhận hàng của người nhận. Hàng hóa sẽ được Noibaiex Post sắp xếp cẩn thận để giao đến tay người nhận đúng thời điểm đã hẹn trước.
Dịch vụ này phù hợp với Quý khách có nhu cầu giao hàng theo giờ hẹn, thời điểm giao hàng đến tay người nhận là quan trọng.
 
Đây là dịch vụ gia tăng, do đó, cước phí của dịch vụ được tính như nhau ở các khu vực.
DỊCH VỤ PHÁT HẸN GIỜ
TRỌNG LƯỢNG
NỘI TỈNH
ĐẾN 100 KM
ĐẾN 300 KM
TRÊN 300 KM
Đến 2 kg
30,000
50,000
70,000
130,000
+ 500 gr tiếp theo
3,000
5,000
7,000
15,000